Who We Are ? "รู้จักผม รู้จักพวกเรา รู้จักกับทีมอนัตตา"

สวัสดีเพื่อนๆทุกท่าน กลุ่มสังคมออนไลน์บ้านอนัตตา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ คุณได้แวะเวียน เข้ามาอ่านเรื่องราวของของพวกเรา ณ.เว็บไซต์แห่งนี้ พวกเราส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำ สมาชิกบ้านอนัตตา มีความเชื่อว่า ความสุขที่แท้ จริงของคนในยุคปัจจุบันนี้ คือ การที่ได้มีอิสรภาพทางการเงิน , เวลา และ ความสุข ความมั่นคงทั้งกายและใจ และ ทางเดียวที่จะสามารถมีอิสรภาพได้ คือ ต้องมีรูปธรรมของ การเป็นการสร้างสินทรัพย์ ที่ถูกต้อง และ มีวิธีคิดที่ถูกต้อง และเป็นงานที่ตัวเราเอง เป็นเจ้าของ โดยมีอิสรภาพในการสร้างงานและการตัดสินใจ

พวกเรามีความเชื่อว่า เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินนั้น มีมากหลากหลายเส้นทาง แต่ การเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างนั้น มักต้องอาศัยเงินลงทุน และเวลาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำได้ยากสำหรับผู้ที่กินเงินเดือนประจำ มีทุนน้อยทั่วไป


โชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ ปัจจุบันเทคโนโลยีเครือข่ายที่ก้าว ล้ำทางด้าน การสื่อสาร และ อินเตอร์เน็ตนี่เอง ผนวกกับ ธุรกิจเครือข่าย สามารถตอบโจทย์ให้คนธรรมดา เดินดินกินข้าวแกงอย่างเราๆนั้น สามารถประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจได้ โดยไม่กระทบงานประจำและดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีความสุข

แต่ในโลกแห่งความจริงนั้น ย่อมมีดีมีเลวปะปนกันไป หลายคนต้องพบกับความเป็นหนี้สินจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยหลงเชื่อ โฆษณาชวนเชื่อต่างๆจากกลุ่มผู้ประกอบการ หรือ กลุ่มการตลาดโคมลอยที่ผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก พวกเราสมาชิกบ้านอนัตตามีเห็นพ้องตรงกันว่า หากหลักธรรมคำสอนของชาวพุทธสามารถนำมนุษย์ สู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณ (นิพพาน) ได้แล้ว ก็ย่อมใช้หลักการเดียวกันนี้ นำ คนธรรมดา สู่อิสรภาพทางการเงิน (ทางโลก) ได้เช่นกัน โดยยึดหลักการเผยแพร่หลักธรรมของพระศาสดา….

พระพุทธเจ้า และ เหล่าพระสาวก จะไม่ขึ้นต้นด้วยการหวังอำนาจหรือผลประโยชน์ใดๆ แต่เป็นการ หาทางตอบคำถามสำคัญของตนเองให้ได้เสียก่อน คำถามสำคัญ นั้นก็คือ “ทำอย่างไรจะพ้นทุกข์ทางใจได้เด็ดขาด” หากได้คำตอบแล้วก็เอามาตอบต่ำสำหรับผู้มีคำถามเดียวกัน เมื่อคำตอบมีอยู่ แต่ถ้าไม่มีผู้ชักชวนหรือชี้นำไปพบคำตอบ ก็เหมือนคำตอบนั้นไม่มีอยู่ในโลก เพราะฉะนั้นแน่นอนว่า เมื่อเราได้คำตอบแล้ว ย่อมใช้หลักการแบบใดแบบหนึงเผยแพร่คำตอบให้กว้างออกไป และเป็นการตอบ คำถามเดิมแท้ มิใช่สร้างภาพกระตุ้นความอยากได้คำตอบส่วนเกินหรือรางวัลล่อใจ

สมาชิกกลุ่มบ้านอนัตตา มีความเชื่อมั่นว่า คนธรรมดาๆทุกคน สามารถร่ำรวยได้หากมีความเข้าใจ รู้เห็นตามความเป็นจริง ซึ่งเราได้อธิบายไว้แล้วใน บทความเรื่อง จุดกำเนิดรายได้ และ กราฟรายได้ ที่เว็บมาสเตอร์ได้เริ่มทดลองพิสูจน์มาตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2551 แสดงถึงความเป็น "อกาลิโก" ธุรกิจที่ดีจะต้องไม่จำกัดการ ไม่มีวงจรชีวิต(timing) ในบทความเรื่อง รู้รอบ 360 องศา

พวกเราเชื่อมั่นว่า หากคุณนำ ธรรม 6 ประการต่อไปนี้ ธรรมที่ได้พิสูจน์มาแล้วกว่า 2500 ปี พวกเราเชื่อมั่นว่า เพื่อนๆทุกท่านสามารถประสบความสำเร็จ ในธุรกิจเครือข่ายได้อย่างเต็มภาคภูมิ

“สวากขาโต ภควะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ”

ศรัทธา ความเชื่อมั่น มีความเข้าใจ และ ศรัทธา ในธุรกิจที่ตนเองกำลังกระทำอยู่อย่างแท้จริง (วิธีการ, สินค้า,ตนเอง,บริษัท,ผู้บริหาร,ทีมงาน) เป็นต้น (สวากขาโต ภควะตา ธัมโม)

ลงมือทำ เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องลงมือ เช่น รู้จักการบริหารจัดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เรียนรู้จักสินค้าใช้สินค้าที่ซื้อมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่าของเงิน ผู้ที่ลงมือทำอย่างจริงจัง ผู้นั้นย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเอง (สันทิฏฐิโก)

ไม่จำกัดการ ธุรกิจและความสำเร็จของคุณ ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา พร้อมเมื่อไหร่ทำได้ทันที ลงมือทำเมื่อไหร่เวลาใดสำเร็จได้เช่นกัน บรรลุเมื่อใดเห็นผลได้ทันที นั่นคือ ให้ผลในลำดับแห่งการบรรลุ ความสำเร็จ ไม่มีวงจรชีวิตธุรกิจ (คำว่าบรรลุในทางพุทธนั้นเมื่อได้มรรคผลแล้วจะไม่ย้อนกลับมาอีก) ในทางธุรกิจก็เช่นกัน หากเลือกทำธุรกิจเครือข่าย ตำแหน่งหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลที่ได้รับควร ได้แล้วได้เลยขึ้นแล้วขึ้นเลย (อกาลิโก)

เผยแพร่ แนะนำต่อ ควรเรียกให้มาดู อธิบายให้เข้าใจ สินค้า/ธุรกิจหรือความรู้ที่คุณมี… เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ดุจของประหลาดที่ควรเชิญชวนให้ผู้อื่นมาชม และ พิสูจน์ หรือท้าทายต่อการตรวจสอบ ว่าเป็นของจริงและดีจริง (เอหิปัสสิโก)

สำรวจตนเอง ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจของตน ทำความเข้าใจให้เกิดมีขึ้นในใจ พัฒนาตนเอง ไม่โทษผู้อื่น วิเคราะห์และประเมินผลด้วยใจที่เป็นธรรม ทำงานตามแผน ที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ (โอปนยิโก)

รู้ได้เฉพาะตน ผลอันเกิดจากการลงมือทำอย่างจริงจังนั้น คนที่น้อมนำมาปฏิบัตินำมาใช้ จะรู้ซึ้งถึงผลดีที่บังเกิดขึ้นนั้นด้วยตนเอง ทำให้กันไม่ได้ เอาจากกันไม่ได้ และ รู้ได้ประจักษ์ในใจ ถึงรสชาติแห่งอิสรภาพ ความภาคภูมิใจ (ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ)

หลักธรรมทั้ง 6 นี้ เป็นปัจจัยหลักที่พวกเรานำมาใช้เลือกบริษัท ที่จะเข้าร่วมทำธุรกิจ และ สุดท้าย
พวกเราได้ค้นพบแล้วว่า
บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ สามารถตอบโจทย์ ของพวกเราได้ดีที่สุด

ถึงแม้ว่าพวกอาจจะไม่ใช่ กูรู ผู้เชี่ยวชาญก็ตาม แต่พวกมีความตั้งใจที่จะพยายามช่วยเพื่อนๆทุกคนให้สามารถ ไปถึง จุดหมายที่ต้องการ… ชีวิตที่อิสระ….มีอาชีพอิสระ ที่สามารถท่องเที่ยวไปได้ทั่วทุกแห่ง ในขณะเดียวกันก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน , มีชีวิตที่อิสระจากงานประจำ ได้อย่างที่พวกเราได้ทำสำเร็จมา มีเวลา มีรายได้ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว และ อิสระทางความคิดที่จะคิดทำอะไรของตัวเอง… คุณก็คงเป็นเช่นเดียวกัน คุณต้องการมีชีวิตที่อิสระ ซึ่งพวกเราเคยเป็น คนหนึ่ง ที่เคยมองหาใครสักคน ที่จะสามารถช่วยเหลือเราให้สามารถเดิน มาถึงจุดนี้ได้ ซึ่ง ณ.วันนี้ เราได้มาพบกันเเล้ว

ค้นพบความจริงใจที่เรามอบให้ ด้วยการพัฒนาระบบการทำงานให้คุณ เพื่อนๆ สมาชิกบ้านอนัตตา ของเราสามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายแม้สตางค์แดงเดียว ลงทะเบียนขอรับข้อมูลออนไลน์ ที่นี่ ฟรี

 

กิฟฟารีนออนไลน์